• twitter
 • rss

.

 • Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi.
 • Menjadi punca kepada semua undang-undang.
 • Semua undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan.
 • Undang-undang tersebut akan terbatal jika bercanggah dengan perlembagaan.
 • Membantu kerajaan persekutuan menjalankan kuasa pemerintahan dengan licin.
 • Mahkamah mempunyai kuasa membatalkan sesuatu undang-undang yang digubal oleh parlimen.
 • Walaupun YDPA merupan ketua negara, baginda juga tertakluk kepada perlembagaan.
 • Tidak ada sebarang institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi.

1

.

Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Berikutan kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihanraya Persekutuan pertama pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman Putra telah dipilih sebagai Ketua Menteri Pertama. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk Kerajaan sendiri selepas Britain bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 1956.

0

.

Senarai Persekutuan

- Pertahanan
- Hal-hal luar negeri
- Keselamatan dalam negeri
- Undang-undang jenayah dan sivil
- Kewarganegaraan
- Pilihanraya Persekutuan
- Perdagangan, Perniagaan dan Industri
- Kewangan
- Pengangkutan
- Perkapalan
- Ukur
- Kerjaraya Persekutuan dan Tenaga
- Kesihatan dan Ubat
- Pelajaran
- Kebajikan Orang Asli
- Buruh dan Kebajikan Sosial
- Pekerjaan Ikhtisas
- Persatuan yang tidak ditubuhkan
- Kawalan pes pertanian
- Hari kelepasan am Persekutuan
- Penapisan
- Penerbitan
- Perumahan Persekutuan
- Panggung wayang dan pusat hiburan awam (kecuali lesen)
- Syarikat kerjasama

12

.


· Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata

Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi bagi Angkatan Bersenjata Persekutuan, seperti yang diperuntukan dalam Perkara 41 yang berikut:

"41. Perintah tertinggi angkatan tentera.

Yang di-Pertuan Agong ialah Pemerintah Tertinggi angkatan tentera Persekutuan."

·

0

.

 1. Tuanku Abdul Rahman ibni Al-Marhum Tuanku Muhammad (Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan) (3 Ogos 1957 - 1 April 1960)
 2. SultanHishamuddin Alam ShahAl-Haj ibni Al-Marhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah (Sultan Selangor) (14 April 1960-1 September 1960)
 3. Tuanku Syed Putra Al-Haj ibni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail (Raja Perlis) (21 September 1960-20 September 1965)
 4. Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni Al-Marhum Sultan Zainal Abidin (Sultan Terengganu) (21 September 1965-20 September 1970)
 5. Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni Al-Marhum Sultan Badlishah (Sultan Kedah) (21 September 1970-20 September 1975)
 6. Sultan Yahya Petra ibni Al-Marhum Sultan Ibrahim (Sultan Kelantan) (21 September 1975-30 Mac 1979)
 7. Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'azam Shah (Sultan Pahang) (26 April 1979-25 April 1984)
 8. Almutawakkil Allalah Sultan Mahmood Iskandar Al-Haj ibni Al-Marhum Sultan Ismail (Sultan Johor) (26 April 1984-25 April 1989)
 9. Sultan Azlan Muhibudin Shah ibni Al-Marhum Sultan Yussuf Izzuddin Ghafarullahu Shah (Sultan Perak) (26 April 1989-25 April 1994)
 10. Tuanku Ja'afar ibni Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman (Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan) (26 April 1994-25 April 1999)
 11. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shahibni Al-Marhum Sultan Hishamuddin Alam Shah (Sultan Selangor) (26 April 1999-21 November 2001)
 12. Tuanku Syed Sirajuddi ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail (Raja Perlis) (13 Disember 2001-12 Disember 2006)
 13. Al-Wathiqu Billah Al-Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah (Sultan Terengganu) (13 Disember 2006- sekarang)


0

.

Corak pemerintahan di Malaysia telah ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan dengan mengasingkan tiga badan yang terlibat dalam pemerintahan negara iaitu badan eksekutif (executive), badan perundangan (legislative) dan badan kehakiman (judicial). Pengasingan ketiga-tiga kuasa badan pemerintahan negara ini disebut sebagai 'doktrin pengasingan kuasa'. Doktrin ini mula diperkenalkan oleh Montesquieu, seorang berbangsa Perancis pada abad ke - 18 ketika negara Perancis diperintah oleh Louis XIV yang menjalankan pemerintahan monarki ketika itu. Montesquieu berusaha merangka satu doktrin yang menjamin kehidupan rakyat daripada kezaliman pemerintah.

0

.

Perlembagaan dibahagikan kepada 15 bahagian, setiap bahagian mengandungi satu atau lebih artikel yang relevan.

 • Bahagian 1 - Negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan
 • Bahagian 2 - Kebebasan asasi
 • Bahagian 3 - Kewarganegaraan
 • Bahagian 4 - Persekutuan
 • Bahagian 5 - Negeri-negeri
 • Bahagian 6 - Perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri
 • Bahagian 7 - Peruntukan-peruntukan kewangan
 • Bahagian 8 - Pilihanraya
 • Bahagian 9 - Kehakiman
 • Bahagian 10 - Perkhidmatan awam
 • Bahagian 11 - Kuasa-kuasa khas menentang kuasa subversif dan darurat
 • Bahagian 12 - Am dan pelbagai
 • Bahagian 13 - Peruntukan sementara
 • Bahagian 14 - Perkecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya
 • Bahagian 15 - Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agung dan raja-raja

0

.
0

.

Dasar Pembangunan Nasional mengekalkan strategi asas DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan secara tidak langsung akan menyumbang ke arah mengukuhkan perpaduan antara kaum-kaum di Malaysia.Tujuan DPN ialah untuk mewujudkan corak pembangunan yang lebih seimbang dalam sektor- sektor utama ekonomi. Pembangunan dalam sektor- sektor utama ekonomi akan mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. DPN juga menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. Pembangunan yang dilaksanakan melalui DPN turut mementingkan perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan.

0

.

Pemerintahan Portugis

§ 1511: Alfonso d'Albuquerque tiba di Melaka pada 10 Ogos dan membuat permintaan membina sebuah markas Portugis di Melaka tetapi permintaannya ditolak oleh sultan. Selepas 10 hari mengepung, pihak Portugis berjaya menawan Kota Melaka pada 24 Ogos dan membina A Famosa dalam tempoh enam bulan. Dengan penewasan Sultan Mahmud Shah, pihak Portugis memerintah Melaka selama 130 tahun.

0

.

Dasar Pembangunan Nasional telah dilancarkan oleh Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad iaitu Perdana Menteri Malaysia Yang Keempat pada 17 Jun 1991. Setelah Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) atau Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) tamat, Dasar Pembangunan Nasional (DPN) diperkenalkan berserta Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991 – 2000 yang turut digubal berasaskan DPN yang terdiri daripada Rancangan Malaysia Keenam (RMK-6) dan Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK-7). Dasar ini digubal bertujuan menyambung matlamat DEB yang belum tercapai akibat daripada cabaran yang dihadapi dan membentuk matlamat baru sebagai hala tuju negara. Hal ini menandakan bermulanya satu lagi era baru dalam usaha Malaysia menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

0

.

Peguam Negara merupakan penasihat undang-undang utama kepada Kerajaan. Peranan, tanggungjawab,perlantikan dan pemecatan beliau diperuntukkan dalam Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan iaitu daripada perkara 145(1) sehingga perkara 145(4).

Dalam perkara 145(1) memperuntukkan kuasa Yang di-Pertuan Agong melantik seseorang yang berkelayakan untuk menjadi hakim Mahkamah Persekutuan sebagai Peguam Negara dan atas nasihat daripada Perdana Menteri.

1

.


Dasar Ekonomi Baru telah diperkenalkan pada tahun 1970 rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 oleh Perdana Menteri Malaysia Kedua iaitu Tun Abdul Razak. Walaupun Rukun Negara telah diperkenalkan bagi melahirkan perpaduan semua kaum, namun Tun Abdul Razak menyedari yang perpaduan hanya boleh dicapai melalui penyusunan semula negara dari segi ekonomi dan sosial. Oleh itu, jika kita menyebut tentang Dasar Ekonomi Baru (DEB) pasti kita turut terfikir tentang matlamat utama dasar iaitu untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. DEB bertujuan memperbaiki keadaan sosio-ekonomi negara yang mengambil masa 20 tahun dengan terdiri daripada Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) hingga Rancangan Malaysia Keempat (1986-1990).


0