• twitter
  • rss

.

  • Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi.
  • Menjadi punca kepada semua undang-undang.
  • Semua undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan.
  • Undang-undang tersebut akan terbatal jika bercanggah dengan perlembagaan.
  • Membantu kerajaan persekutuan menjalankan kuasa pemerintahan dengan licin.
  • Mahkamah mempunyai kuasa membatalkan sesuatu undang-undang yang digubal oleh parlimen.
  • Walaupun YDPA merupan ketua negara, baginda juga tertakluk kepada perlembagaan.
  • Tidak ada sebarang institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi.

1

1 comments:

  1. Hi..You really have a nice blog.. keep up a good work..feel free come to my blog  korean fashion online | korean fashion online malaysia have a nice day...

Post a Comment