• twitter
  • rss

.

           Blog ini merupakan sebuah blog yang berbentuk ilmiah yang dihasilkan bagi menjadi sumber rujukan kepada pelajar-pelajar pra-universiti dan pelajar-pelajar universiti yang mengambil bidang Pengajian Am atau Pengajian Malaysia. Maklumat yang terkandung dalam blog in diperolehi daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai dan jika terdapat sebarang kesilapan fakta atau maklumat sila maklumkan kepada penulis.


          Blog ini mengandungi maklumat mengenai Malaysia terutamanya dalam bidang pentadbiran yang boleh dijadikan sebagai sumber rujukan kepada semua pihak. Diharap maklumat-maklumat yang terkandung di dalam blog ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar.