• twitter
  • rss

.


Dasar Ekonomi Baru telah diperkenalkan pada tahun 1970 rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 oleh Perdana Menteri Malaysia Kedua iaitu Tun Abdul Razak. Walaupun Rukun Negara telah diperkenalkan bagi melahirkan perpaduan semua kaum, namun Tun Abdul Razak menyedari yang perpaduan hanya boleh dicapai melalui penyusunan semula negara dari segi ekonomi dan sosial. Oleh itu, jika kita menyebut tentang Dasar Ekonomi Baru (DEB) pasti kita turut terfikir tentang matlamat utama dasar iaitu untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. DEB bertujuan memperbaiki keadaan sosio-ekonomi negara yang mengambil masa 20 tahun dengan terdiri daripada Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) hingga Rancangan Malaysia Keempat (1986-1990).


0

0 comments:

Post a Comment