• twitter
 • rss

.

Senarai Persekutuan

- Pertahanan
- Hal-hal luar negeri
- Keselamatan dalam negeri
- Undang-undang jenayah dan sivil
- Kewarganegaraan
- Pilihanraya Persekutuan
- Perdagangan, Perniagaan dan Industri
- Kewangan
- Pengangkutan
- Perkapalan
- Ukur
- Kerjaraya Persekutuan dan Tenaga
- Kesihatan dan Ubat
- Pelajaran
- Kebajikan Orang Asli
- Buruh dan Kebajikan Sosial
- Pekerjaan Ikhtisas
- Persatuan yang tidak ditubuhkan
- Kawalan pes pertanian
- Hari kelepasan am Persekutuan
- Penapisan
- Penerbitan
- Perumahan Persekutuan
- Panggung wayang dan pusat hiburan awam (kecuali lesen)
- Syarikat kerjasama

Senarai Negeri
- Undang-undang orang Muslim, agama dan adat Melayu
- Pertanian dan Perhutanan
- Tanah
- Perkhidmatan tempatan
- Kerajaan Tempatan
- Jentera Kerajaan Negeri
- Hari kelepasan Negeri
- Kerjaraya Negeri dan Air
- Penyu dan penangkapan ikan di sungai

Senarai Bersama
- Kebajikan Sosial
- Perlindungan binatang liar, taman kebangsaan
- Biasiswa
- Pengembaraan
- Perusahaan Ternakan
- Perancanagn bandar dan desa (kecuali WP)
- Pengaliran dan pengairan
- Kesihatan Awam, peraturan kesihatan
- Pemulihan tanah perlombongan

12

12 comments:

 1. penerbitan akhbar terkndung dlm senarai bersama or senarai persekutuan?

 1. Maksud senarai persekutuan

 1. Tanah dan cukai adlah pkara yg sama ke dbwh snarai negeri?

 1. Nak tanya apa dua keadaan yg membolehkan kerajaan persekutuan berhak campur tangan berkaitan dengan senarai negeri?

 1. Unknown says:

  2. Senarai Persekutuan ( federal lists ) bermakna senarai perkara perkara yang Parlimen diberi kuasa untuk membuat undang undang ke atas perkara perkara itu. Sebagai contoh senarai persekutuan menyenaraikan perkara pendidikan termasuk dalam bidangkuasa Parlimen. Sebab itu Akta Pendidikan sebagai contoh dibuat di Parlimen.
  3. Senarai Negeri ( state list ) pula merujuk kepada bidangkuasa DUN untuk menggubal undang undang yang melibatkan perkara perkara yang Kerajaan Negeri ada kuasa membuat undang undang bagi perkara perkara tersebut. Contohnya perkara menyentuh agama Islam terletak di bawah bidangkuasa Negeri. Begitu juga contoh lain adalah perkara berkaitan tanah.
  4. Senarai Bersama ( concurrent list ) bermaksud kedua dua Parlimen dan Dun diberi kuasa membuat undang undang yang termasuk dalam senarai perkara perkara yang terkandung dalam Senarai Bersama itu.

 1. Ray says:

  Bilangan negwri dlam malaysia ada brape?

 1. Zida Pcy says:

  apakah 2 keadaan di mana kerajaan persekutuan berhak campurtangan berkaitan dengan senarai negeri

Post a Comment